Poenostavljeno zavarovanje skupne lastnine
Sreda, 23. Februar, 2022
Poenostavljeno zavarovanje skupne lastnine

Z namenom izboljšanja pravnega položaja in lažjega uveljavljanja interesov etažnih lastnikov je bil sredi leta 2021 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. 

Poenostavitev odločanja je bila uvedena tudi v zvezi z zavarovanjem skupne lastnine etažnih lastnikov oz. zavarovanjem večstanovanjske stavbe kot celote. Do sedaj je zavarovanje celotne stavbe predstavljalo posel, ki presega redno upravljanje za kar je bilo potrebno več kot 75 % soglasje etažnih lastnikov, po novem pa se uvršča med posle v zvezi z rednim upravljanjem, za kar je potrebno več kot 50 % soglasje.

Zavarovanje ni zakonsko obvezno, je pa to pravica ki jo je potrebno izkoristiti!

Glede na to, da je zavarovanje lastnine ena od pomembnejših odločitev, ki je izključno na strani lastnikov nepremičnin, podajamo odgovore na najpogostejša vprašanja oz. razblinjamo zmotna prepričanja.

Kaj je skupinska polica?

Skupinska zavarovalna polica je zavarovalna pogodba, v katero je vključenih več različnih zavarovancev, sklenitelj zavarovanja pa je en. Kot poznamo skupinska nezgodna zavarovanja (kjer je sklenitelj običajno delodajalec), poznamo tudi skupinska premoženjska zavarovanja etažne lastnine, kjer je sklenitelj upravnik objektov.

Kaj praviloma krije skupna polica in kaj individualna?

Širina zavarovalnega kritja po skupinskih policah zavarovanja etažne lastnine je prilagodljiva potrebam, ki izhajajo predvsem iz vrste, velikosti, starosti in lokacije objekta.

V skupno polico so običajno vključena zavarovalna kritja za naslednje primere:

  • Zavarovanje za nevarnost požara, eksplozije, viharja, toče oz. osnovne nevarnosti za etažno lastnino s pripadajočim deležem skupnih prostorov;
  • Zavarovanje za nevarnost poplave in izliva vode za etažno lastnino s pripadajočim deležem skupnih prostorov;
  • Zavarovanje za nevarnost vdora meteorne vode za etažno lastnino s pripadajočim deležem skupnih prostorov;
  • Zavarovanje za nevarnost objestnih dejanj – vandalizma na zgradbi;
  • Zavarovanje za nevarnost udarec neznanega motornega vozila v zgradbo;
  • Zavarovanje za nevarnost razbitja stekla v skupnih prostorih;
  • Zavarovanje odgovornosti etažnih lastnikov iz posesti etažne lastnine.

Opcijsko je mogoče zavarovati tudi:

  • Zavarovanje za nevarnost potresa za etažno lastnino s pripadajočim deležem skupnih prostorov;
  • Zavarovanje za nevarnost strojeloma vgrajenih instalacij in naprav.

Več si lahko preberete v 7. številiki Staninvest novic na strani 4.

Naša spletna stran uporablja nujne piškotke, potrebne za delovanje storitev na naši spletni strani, izboljšanje uporabniške izkušnje in vodenje statistike, piškotke za uporabo družbenih omrežij in trženje. Več o piškotkih   Pravila zasebnosti
X Shrani