Upravljanje

V okviru opravljanja upravniških storitev nudimo opravljanje naslednjih opravil:
Splošna opravila:
 
 • pridobivanje, vzpostavljanje, vodenje ter ažuriranje evidenc o etažnih lastnikih, njihovih pooblaščencih in najemnikih posameznih delov v  stavbi,
 • pridobivanje, vzpostavljanje, vodenje in ažuriranje evidenc o stanovanjih, poslovnih prostorih, skupnih delih, 
 • pripravljanje, organiziranje in vodenje zborov etažnih lastnikov in sestavljanje zapisnikov (enkrat letno),
 • izvajanje zakonitih, veljavno sprejetih sklepov etažnih lastnikov,
 • izdelava letnega poročila o upravljanju stavbe,
 • organiziranje zavarovanj skupnih delov ter prijavljanje škod zavarovalnicam,
 • vodenje arhivske dokumentacije.
 
Tehnična opravila:
 
 • pregledovanje stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi,
 • priprava načrta vzdrževanja stavbe, skrb za njegovo izvedbo, zbiranje ponudb, pomoč pri izbiranju najugodnejših ponudnikov za večja vzdrževalna dela in njihovo prevzemanje,
 • skrb za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti,
 • grajanje napak v času garancijske in jamčevalne dobe,
 • 24-urna dežurna služba za nujne intervencije (izliv vode, odmaševanje odtočnih instalacij ipd.) z organiziranjem nujnih vzdrževalnih del: sprejemanje obvestil in ogled dejanskih stanj ter po potrebi naročilo in organizacija sanacije,
 • priprava dokumentacije za sodno izterjavo obveznosti. 
 
Pravna opravila:
 
 • zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge, povezane z upravljanjem stavbe,
 • vodenje izvršilnih postopkov in evidenc o izvršbah,
 • izterjava prispevka v rezervni sklad,
 • posredovanje informacij v zvezi s sodnimi postopki, povezanimi z izterjavo sredstev v rezervni sklad, na predhodno zahtevo etažnih lastnikov stavbe,
 • pridobivanje dokumentacije, potrebne za sklepanje podjemnih pogodb, in njihovo sklepanje,
 • pripravljanje in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del,
 • pregledovanje in sklepanje dolgoročnih pogodb o servisiranju skupnih delov.
 
Finančno računovodska opravila:
 
 • vodenje knjigovodskega in finančnega poslovanja stavbe,
 • obračun stroškov upravljanja v skladu z veljavnimi predpisi ter razdelitev stroškov med etažne lastnike,
 • izdelava in pošiljanje razdelilnikov/računov/položnic,
 • sprejemanje plačil na podlagi mesečnega obračuna in prenos prejetih sredstev dobaviteljem oz. izvajalcem;
 • opominjanje dolžnikov v primerih, ki jih določa zakon ali pogodba, pri čemer strošek opomina nosi dolžnik in mu ga je upravnik upravičen obračunati v skladu s svojim cenikom,
 • pripravljanje dokumentacije za sodno izterjavo obveznosti.
 
 
V okviru opravljanja storitev v zvezi z vodenjem rezervnega sklada (RS) nudimo opravljanje sledečih opravil:
 
 • izračun prispevka v rezervni sklad za vsakega etažnega lastnika,
 • nastavljanje terjatev za vsakega etažnega lastnika,
 • oblikovanje višine prispevkov v rezervni sklad glede na sklep etažnih lastnikov,
 • vodenje terjatev, plačil in stanja rezervnega sklada,
 • knjiženje računov, vodenje porabe sredstev rezervnega sklada,
 • izdelovanje in pošiljanje razdelilnikov/računov/položnic,
 • opominjanje dolžnikov,
 • gospodarjenje s sredstvi rezervnega sklada, v skladu s predpisi in zakonitimi sklepi etažnih lastnikov,
 • omogočanje etažnim lastnikom vpogled v knjigovodske listine o stanju sredstev rezervnega sklada (enkrat mesečno, na predhodno zahtevo),
 • priprava dokumentacije za sodno izterjavo obveznosti.
 
 

 

Staninvest

 

družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.

 

Identifikacijska številka za DDV: 

SI87205912

Matična številka: 5067677

 

PE MARIBOR
Koroška cesta 33 (kopališče Pristan)
M: 051 257 333
E: staninvest@skupina.pro

PE CELJE
Ljubljanska cesta 20
M: 051 257 444
E: staninvest@skupina.pro

PE LJUBLJANA
Šmartinska cesta 52
M: 041 444 667
E: staninvest@skupina.pro

 

Naša spletna stran uporablja nujne piškotke, potrebne za delovanje storitev na naši spletni strani, izboljšanje uporabniške izkušnje in vodenje statistike, piškotke za uporabo družbenih omrežij in trženje. Več o piškotkih   Pravila zasebnosti
X Shrani